Sympozjum Biotechnology and Clinical Pharmacology

TIB MOLBIOL był współorganizatorem sympozjum Biotechnology and Clinical Pharmacology organizowanego w ramach VII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii. Sympozjum odbyło się w Poznaniu, w dniu 27 czerwca 2005

PROGRAM SYMPOZJUM
Przewodniczący
Prof. dr hab. Ryszard Słomski (Polska)
Dr Olfert Landt (Niemcy)
Doc. dr hab. Przemysław M. Mrozikiewicz (Polska)

Wykładowcy
Prof. dr hab. Ryszard Słomski (Polska)
Transgenesis in medical biotechnology

Dr Olfert Landt (Niemcy)
Finding the needle in the haystack : LNA bases enhance SNP detection dramatically

Dr Luiza Handschuh (Polska)
DNA microarrays and their application in biotechnology and medicine

Dr Jan Podkowiński (Polska)
Identification and characterization of plant genes with cDNA arrays and PCR select

Dr Przemysław Niewiński (Polska)
Pharmacogenetics in the 21st century: pharmacogenomics and some other "-omics"