XVIII Szkoła Letnia

XVIII Szkoła Letnia
26-30.06.2006
3-7.07.2006

organizowana przez:
Katedrę Biochemii i Biotechnologii AR w Poznaniu
Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN
Fundację na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN

Szkoła Letnia organizowana pod kierownictwem prof. dra hab. Ryszarda Słomskiego.

TIB MOLBIOL serdecznie gratuluje prof. Słomskiemu sukcesu i cieszy się, że mógł wesprzeć organizację zarówno tegorocznej, jak i poprzednich edycji.
W trakcie Szkoły Letniej wykorzystano primery i sondy firmy TIB MOLBIOL.