XIX Szkoła Letnia

W dniach 25-29 czerwca 2007 oraz 2-6 lipca 2007 odbyły się dwie edycje XIX Szkoły Letniej "Postępy Biologii Molekularnej" pt. "Geny ludzi, zwierząt i roślin".

Obiektem badawczym było DNA człowieka, zwierząt i roślin, a prezentowane metody analityczne mogą być bezpośrednio wdrożone w laboratoriach uczestników kursu. Wszystkie badania przeprowadzone zostały na RNA i DNA uczestników Szkoły. Przedstawione zostały metody umożliwiające ocenę DNA oraz różne wiarianty metody PCR (PCR-RFLP, PCR-SSCP, PCR-HD), MLPA, sekwencjonowanie DNA, klonowanie oraz analiza restrykcyjna. Uczestnicy Szkoły mieli możliwość dokładnego zapoznania się od strony praktycznej z wieloma zagadnieniami biologii molekularnej, a rozwiązywanie problemów, z którymi zetknęli się wcześniej uczestnicy umożliwiły dodatkowe nieformalne spotkania.